| |
 A A A

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków na dofinansowanie nauki na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny Samorząd” (dot. roku akademickiego 2019/2020). Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach od 16.09 do 10.10.2019 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do edukacji w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II zachęcamy do składania wniosków do 10.10.2019 r. w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ 

Osoby, które złożyły wniosek przez e-puap proszone są o złożenie wniosku w SOW dostępnego na stronie PFRON.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 77 lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej powiatu piaseczyńskiego >>>

Informujemy, iż osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II mogą składać wnioski elektronicznie (do 10.10.2019 r.) za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00
W Mazowieckim Oddziale PFRON w Punkcie Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 13 można uzyskać pomoc w założeniu konta w Systemie Obsługi Wsparcia SOW.

Informujemy, że trwają prace nad umożliwieniem osobom niepełnosprawnym posiadającym podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do edukacji w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Termin naboru wniosków zostanie podany w następnym komunikacie.