| |
 A A A

Uwaga! Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do edukacji w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II zachęcamy do składania wniosków do 10.10.2019 r. w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ 

Osoby, które złożyły wniosek przez e-puap proszone są o złożenie wniosku w SOW dostępnego na stronie PFRON.