| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Informacje o konkursach z zakresu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

1. OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI

Program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące MODUŁY:

- MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

- MODUŁ II SAMOPOMOC

- MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

- MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
2. Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na finansowanie projektów w ramach programu 3 mln zł.
Samorządy i podmioty mogą składać wnioski do 11 lutego 2020 r.

pdf

Program Od zależności ku samodzielności

Rozmiar: 329.74 kb
Dodano: 2020-02-10
Zmodyfikowano: 2020-02-10


2. OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 stycznia  2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. Termin składania ofert dla podmiotów z powiatu piaseczyńskiego 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji na stronie NFZ:
www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/konkursy/kontraktowanie-2020,924.html