| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Powiat Piaseczyński realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia.
W ramach rehabilitacji zawodowej możliwe jest:
1) udzielanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym, poszukującym pracy i nie pozostającym w zatrudnieniu, które nie osiągnęły wieku emerytalnego pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pożyczki mogą być udzielone na rozpoczęcie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej.
2) dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.
3) zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu. 
4) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
5) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 40 (do 46).