| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie funkcjonuje od 1996 roku. Od roku 2013 prowadzi także filię w Górze Kalwarii.

WTZ KSNAW Piaseczno oferuje rehabilitację społeczną i zawodową dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. W terapii w dwóch placówkach dziennego pobytu bierze udział 51 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Ośrodki czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00. Warsztat dysponuje busem, dzięki czemu możliwy jest dowóz uczestników do WTZ.

WTZ stwarza szansę rozwoju osobom niepełnosprawnym, szczególnie tym, które po ukończeniu szkół zamierzają dalej rozwijać swoje umiejętności, a nie są jeszcze przygotowane do podjęcia pracy. Placówka kieruje swoją ofertę również do tych osób, które od wielu lat przebywają w domu, izolując się od innych i wycofując z życia społecznego.

Terapia obejmuje różne sfery funkcjonowania uczestników: zaradność osobistą, samodzielność społeczną, komunikowanie się, umiejętności niezbędne we współżyciu i współpracy, kondycję psychiczną i fizyczną sprzyjającą niezależności, samodzielności, aktywności i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, sprawności psychofizyczne niezbędne w pracy, a także podstawowe i specjalistyczne umiejętności potrzebne w pracy i wynikające z form terapii zajęciowej.

WTZ dysponuje dziesięcioma pracowniami: gospodarstwa domowego, umiejętności życiowych, umiejętności społeczno-zawodowych, komputerową, ogrodniczą, introligatorską, ceramiczną, rękodzieła artystycznego, technik zdobniczych, arteterapii i stymulacji rozwoju. 

WTZ prowadzi także programy integracyjne w środowisku lokalnym oraz działania z zakresu aktywizacji zawodowej, np. praktyki i staże zawodowe u lokalnych pracodawców. 

Działalność WTZ KSNAW Piaseczno finansowana jest ze środków PFRON, Powiatu Piaseczyńskiego, Gminy Piaseczno, a także innych dostępnych źródeł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.wtz-piaseczno.pl