| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Powierzchnia ogółem: 


w ha: 62 104 
w km2: 621

ludność: 177 tys. (XII 2015)
w tym:
kobiety: 92,4 tys.
mężczyźni: 84,6 tys.

Liczba podmiotów gospodarczych: 31 tys.
Liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego: 2,4 tys.

Pod względem produkcji przemysłowej sprzedanej w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiat plasuje się na 2 miejscu w województwie mazowieckim. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych daje powiatowi 3 miejsce w województwie. Powiat jest w czołówce (4 miejsce) pod względem budowanych i oddawanych do użytkowania mieszkań. Od lat notowana jest relatywnie niska stopa bezrobocia (5 - 7%). Wskaźnik dochodów własnych budżetu powiatu na 1 mieszkańca daje powiatowi miejsce w mazowieckiej czołówce. Powiat zajmuje 1 miejsce w województwie mazowieckim jeśli chodzi o saldo migracji. 

Przyrost naturalny wynosi 4,8 proc.

Szczegółowe dane statystyczne dla powiatu piaseczyńskiego oraz gmin wchodzących w jego skład, dotyczące m.in. ludności, rynku pracy, podmiotów gospodarczych, przemysłu, rolnictwa, handlu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej, leśnictwa, dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa dostępne są na stronie internetowej Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Portret statystyczny powiatu opracowany przez Urząd Statystyczny w Warszawie