| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Zakończenie Projektu UE „Dobry fachowiec zawsze w cenie”

Projekt „Dobry fachowiec zawsze w cenie” realizowany przez Powiat Piaseczyński dobiega końca. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński: Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii oraz Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie. 

Zadowoleni uczestnicy
W projekcie wzięło udział 328 uczniów kształcenia zawodowego. Młodzież miała możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach: kelnerskim, barmańskim, cateringu, carvingu (wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii) oraz kursach: florysty, rysunku, prawo jazdy kategorii B, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej (wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie). Dla uczniów Technikum Nr 3 w Zespole Szkół RCKU odbyły się także kursy z języka angielskiego, niemieckiego, przedsiębiorczości oraz matematyki, które pozwoliły im lepiej przygotować się do matury z tych przedmiotów. Uczestnicy projektu byli objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie przyznają, że poprzez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji wzrosły ich szanse na zdobycie pracy.

Nowoczesny sprzęt dla szkół
Dzięki realizacji projektu Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii wzbogacił się o nowoczesny sprzęt gastronomiczny, m. in.: piec konwekcyjno - parowy, stół chłodniczy, kociołek elektryczny, przyrządy do carvingu,  zastawy stołowe, sztućce itp. Zakupione w ramach projektu urządzenia pozostaną po zakończeniu projektu w szkole i będą służyły uczniom do ćwiczenia umiejętności zdobytych w ramach projektu. Dla Zespołu Szkół RCKU zostały zakupione nowoczesne materiały dydaktyczne, które będą dostępne dla wszystkich uczniów w bibliotece szkolnej.

Projekt „Dobry fachowiec zawsze w cenie” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.Wartość projektu: 648 710,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 565 999,47 zł. Okres realizacji projektu: od 01.08.2011 r. do 31.08.2012 r. Beneficjent: Powiat Piaseczyński.

*****
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w dniu 8 czerwca 2010 r. Powiat Piaseczyński, złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Dobry fachowiec zawsze w cenie”. Projekt został przygotowany i złożony w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2011 r. do 31.08.2012 r.

Wartość projektu: 648 710,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 565 999,47 zł.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński. Projekt skierowany jest do uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii, przy ul. Dominikańskiej 9E oraz Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20.

W projekcie pn. „Dobry fachowiec zawsze w cenie” będzie mogło wziąć udział 315 uczniów kształcenia zawodowego. Uczniowie będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w następujących kursach: kelnerskim, barmańskim, cateringu, carvingu (wsparcie przewidziane dla uczniów Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii) oraz kursach: instruktora jazdy konnej, florysty, rysunku, prawo jazdy kategorii B (wsparcie przewidziane dla uczniów Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie). Dla uczniów Technikum Nr 3 przewidziane są w ramach realizowanego projektu kursy/zajęcia dodatkowe dotyczące kompetencji kluczowych z języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości oraz matematyki.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą objęci wsparciem psychologiczno - pedagogicznym.

W ramach ww. Projektu zostanie zakupiony sprzęt gastronomiczny, m. in.: piec konwencyjno - parowy, stół chłodniczy, kociołek elektryczny, przyrządy do carvingu oraz  zastawy stołowe, itp. Zakupione w ramach projektu urządzenia będą służyły do ciągłego stosowania i ćwiczenia umiejętności nabytych przez uczniów w ramach Projektu.

Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się 1 września 2011 r.

Dokumenty do pobrania
:

pdf

deklaracja_ZSZ_Gora_Kalwaria

Rozmiar: 209.25 kb
Dodano: 2016-03-06
Zmodyfikowano: 2016-03-06
pdf

deklaracja_RCKU

Rozmiar: 240.19 kb
Dodano: 2016-03-06
Zmodyfikowano: 2016-03-06
pdf

oswiadczenie_dochody

Rozmiar: 189.21 kb
Dodano: 2016-03-06
Zmodyfikowano: 2016-03-06
pdf

regulamin

Rozmiar: 253.76 kb
Dodano: 2016-03-06
Zmodyfikowano: 2016-03-06
pdf

oswiadczenie_wizerunek

Rozmiar: 119.66 kb
Dodano: 2016-03-06
Zmodyfikowano: 2016-03-06