| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje projekt  „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań  na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W ramach projektu „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!” współfinansowane jest zatrudnienie 3 osób: 2 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy. Jest to kontynuacja projektu „Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie!” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w okresie od 01.05.2009r. do 31.10.2011r. Realizacja projektu przyczynia się do utrzymania zatrudnienia na poziomie zgodnym ze standardami usług rynku pracy, a w związku z tym utrzymania usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego na odpowiednim poziomie jakości i dostępności. Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie piaseczyńskim poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Realizacja tego projektu przewidziana została na okres 01.11.2011r. - 31.12.2013 r.
W ramach projektu są zatrudnione 3 osoby: 1 pośrednik pracy i 2 doradców zawodowych.

Całkowita wartość projektu: 277 679,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 236 027,15zł
Wkład własny: 41 651,85 zł