| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Jeśli nie ukończyłeś 30 r. ż, jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie zapraszamy do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje projekt od maja 2015 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Przewidywana grupa docelowa projektu wynosi 163 osoby bezrobotne (w tym 74 kobiety, 89 mężczyzn) zgodnie z powyższymi zapisami. Minimum 28% uczestników projektu będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne wg definicji POWER, 74% osoby z wykształceniem max. średnim oraz  3,5% osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Wsparcie obejmie usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 24.04.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz 149). W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:
- staże – 55 osób
- szkolenia indywidualne – 60 osób
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 48 osób

Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców lub zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.
Projekt zakłada:
a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.
b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%.
c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.
d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

Wartość realizacji projektu w roku 2015 wynosi: 1 794 000,00 zł, w tym 1 511 983,20 zł stanowią środki wspólnotowe oraz 282 016,80 zł wkład krajowy.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie zgłoś się do swojego doradcy klienta w PUP w Piasecznie ul. Szkolna 20,  tel./fax 22 757 20 28, 756 73 61,  ul. Chyliczkowska 20 A tel. 22 7370555, fax. 22 7354660

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.puppiaseczno.com