| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

XVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 23 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14. Początek obrad o godz. 9.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019,
4. przyjęcie projektu protokołu z XV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. B. Chrobrego 83 w Pęcherach,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piaseczno w formie przekazania kompletu instalacji lodowiska,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Pani Marii Mioduszewskiej,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok,
19. złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2019 rok,
20. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
21. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XVII a XVIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
22. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
23. oświadczenia Radnych,
24. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
25. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>